• Budova DSS Galanta
  • Budova DSS Galanta

Povinné zverejnovanie

Objednávky a faktúry sú zverejňované na základe zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.