Podujatia

Dňa 22. novembra 2023 sme prijali pozvanie na tradičnú "Katarínsku zábavu", ktorú usporiadal Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice. Klienti zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja si pripravili krátky kultúrny program podľa vlastného výberu. Svojim krásnym vystúpením prispela aj naša tanečníčka Zuzana.

Aj tento rok sme opäť prijali pozvanie na krásnu akciu "Kultúra bez bariér", ktorú zorganizovalo Galantské osvetové stredisko. Naša talentovaná Zuzana reprezentovala naše zariadenie svojim emotívnym tenečným vystúpením.

Dňa 15.08.2023 prijímatelia sociálnych služieb z Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta navštívili Galantské trhy, kde si prezreli stánky, pochutili si na pukancoch a kofole, stretli veľa priateľov a známych. Mali veľmi príjemne strávené piatkové dopoludnie.

Dňa 12.12.2022 sa klienti z Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta zúčastnili so svojimi krásnymi výrobkami na tradičných vianočných predajných trhoch TTSK. Klienti si výrobky pripravovali postupne a boli šťastní, že ich mali možnosť týmto spôsobom prezentovať.

Dňa 6.12.2022 sa v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta uskutočnila krásna predvianočná akcia. Spoločný deň pečenia vianočných perníčkov so spoločnosťou LIDL, agentúrou SKPR STRATEGIES s.r.o. a s pani Veronikou Bušovou naplnil naše srdcia pravou vianočnou atmosférou. Chutné perníčky sa nám lákavou vôňou pripomínajú dodnes. Stretli sme láskavých ľudí s veľkým srdcom, pre ktorých je pojem bariéra veľkou neznámou. Sme veľmi vďační za takéto príležitosti a vážime si to.

Dňa 5.12.2022 navštívil našich klientov Mikuláš, anjel a čert. Klientov z Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Galante potešili svojim vystúpením, sladkou odmenou a ovocím. Známa trojica v podaní hudobnej skupiny The Great Voices nám v tento deň vykúzlila úžasné okamihy, na ktoré budeme ešte dlho spomínať.

Galantské osvetové stredisko zorganizovalo dňa 11. novembra 2022 v Inovatechu Sládkovičove prezentáciu kultúrnych aktivít pod názvom: „Kultúra bez bariér“. Krásny kultúrny program, stretnutie s priateľmi a výstavu prác zdravotne postihnutých občanov v galantskom regióne, doplnili svojim dojímavým vystúpením naše šikovné klientky Zuzana a Rebeka z DSS pre deti a dospelých Galanta

Dňa 28.9.2022 navštívili klienti Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta dedinku Budmerice. Spoznali krásne miesto pre oddych a prechádzky, ktoré sa nachádza v Trnavskej pahorkatine. Pozorovali unikátny Budmerický kaštieľ a prešli sa anglickým parkom.