• Budova DSS Galanta
  • Budova DSS Galanta

Kontakt

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta

Adresa : Krásna 1083/31, 924 01 Galanta

Riaditeľka :
Mgr. Veronika Fazekas
telefón: 031/ 780 48 75 
mobil: 0910 449 357
e-mail: fazekas.veronika@zupa-tt.sk

Könyvelő 
Ing. Anita Tóth Benkovičová
telefón : 031/ 780 74 18
mobil : 0903 482 659
e-mail:  anita.toth@zupa-tt.sk

Mzdová/Ekonómka
Ing. Marieta Harabrínová
telefón:  031/ 780 74 18
mobil : 0903 482 659
e-mail:harabrinova.marieta@zupa-tt.sK

Referent stravovania   
Andrea Glofáková  
telefón:  031/ 780 74 18
mobil : 0903 482 659
e-mail: 

Zdravotný úsek
mobil : 0903 488 888

Vedúca Úseku výchovy a sociálnej rehabilitácie
Mgr. Mária Klasztová
mobil : 0903 488 888
e-mail: 

Sociálna pracovníčka
Mgr. Daniela Lipovská
telefón: 031/ 780 48 75
mobil : 0910 871 994
e-mail: lipovska.daniela@zupa-tt.sk 

Manažér kvality

telefón: 031/ 780 48 75
mobil : 0910 871 994
e-mail: 

 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta – Špecializované zariadenie

Adresa : Priečna 1102/26, Galanta 924 01

Vedúca Špecializovaného zariadenia:
PhDr. Zdenka Zámečníková
mobil: 0901 714 359
e-mail: zamecnikova.zdenka@zupa-tt.sk

Sociálny pracovník:
Mgr. Juraj Lipovský
mobil :
e-mail: lipovsky.juraj@zupa-tt.sk 

Opatrovateľky :
mobil : 0901 714 358