Kontakt

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta

Adresa : Krásna 1083/31, 924 01 Galanta

 

Riaditeľka :
Mgr. Veronika Fazekas
telefón: 031/ 780 48 75 
mobil: 0910 449 357
e-mail: fazekas.veronika@zupa-tt.sk

Ekonómka 
Helena Kunová
telefón : 031/ 780 74 18
mobil : 0903 482 659
e-mail:  kunova.helena@zupa-tt.sk

Mzdová/finančná účtovníčka 
Zuzana Nyári
telefón:  031/ 780 74 18
mobil : 0903 482 659
e-mail:  nyari.zuzana@zupa-tt.sk

Vedúca stravovacej prevádzky: 
Sophia Bičanová  
telefón:  031/ 780 74 18
mobil : 0903 482 659
e-mail: bicanova.sophia@zupa-tt.sk

Vedúca zdravotného úseku:
Daniela Bachratá
mobil : 0903 488 888
e-mail: bachrata.daniela@zupa-tt.sk

Vedúca úseku výchovy a sociálnej rehabilitácie:
Mgr. Miriam Bednárová
mobil : 0903 488 888
e-mail: bednarova.miriam@zupa-tt.sk

Sociálna pracovníčka:
Mgr. Daniela Lipovská
telefón: 031/ 780 48 75
mobil : 0910 871 994
e-mail: lipovska.daniela@zupa-tt.sk 

Manažér kvality
Mgr. Radovan Jom
telefón: 031/ 780 48 75
mobil : 0910 871 994
e-mail: jom.radovan@zupa-tt.sk
 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta – Špecializované zariadenie

Adresa : Priečna 1102/26, Galanta 924 01

Vedúca Špecializovaného zariadenia:
PhDr. Zdenka Zámečníková
mobil: 0901 714 359
e-mail: zamecnikova.zdenka@zupa-tt.sk

Sociálny pracovník:
Mgr. Juraj Lipovský
mobil :
e-mail: lipovsky.juraj@zupa-tt.sk 

Opatrovateľky :
mobil : 0901 714 358