• Budova DSS Galanta
  • Budova DSS Galanta

História zariadenia

1990 – založený Ústav sociálnej starostlivosti pre mládež ako organizačná zložka Okresného úradu sociálnych služieb v Galanta, v miestnej časti Hody. Kapacita zariadenia bola 10 miest na denný a týždenný pobyt.

1.1. 1991 - Ústav sociálnej starostlivosti pre mládež sa stáva samostatnou  organizáciou s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu v Galante.

1992 - presťahovanie do priestorov na Krásnej ulici v Galante. Kapacita zariadenia sa zvýšila na 20 miest, t.j. 5 miest na denný pobyt a 15 miest na týždenný pobyt.

1996 - zriaďovateľom sa stáva Krajský úrad v Trnave

1.8.1998 -  mení sa názov zariadenia na Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Galante.

1.7.2002 - Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta sa stáva rozpočtovou organizáciou Trnavského samosprávneho kraja

1.1.2005 - organizačnou súčasťou Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta sa stáva „Zariadenie pestúnskej starostlivosti v Galante“, ktoré je situované v rodinnom dome na Priečnej ulici.

11.1.2013 - Zariadenie pestúnskej starostlivosti zaniká

2017 - Rekonštrukciou priestorov po zaniknutom Zariadení pestúnskej starostlivosti vzniká Špecializované zariadenie pre prijímateľov s pervazínou vývinovou poruchou.