Katarínska zábava v DSS Lehnice 😍💃

Dňa 22. novembra 2023 sme prijali pozvanie na tradičnú "Katarínsku zábavu", ktorú usporiadal Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice. Klienti zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja si pripravili krátky kultúrny program podľa vlastného výberu. Svojim krásnym vystúpením prispela aj naša tanečníčka Zuzana.