Technická podpora

Webové sídlo Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta je prevádzkované na redakčnom systéme Drupal, dodaný firmou SPTec.

Oznámenia o technických problémoch a pripomienky k fungovaniu a obsahu webu prosím posielajte na adresu dssgalanta@zupa-tt.sk