Správca obsahu

Správcom obsahu tohto webového sídla je Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta. Pripomienky k obsahu prosím posielajte na adresu dssgalanta@zupa-tt.sk .