Aktuality

Sme veľmi hrdí na našich klientov, ktorí mali možnosť v mesiaci november vystavovať svoje umelecké diela na Mestskom úrade v Galante. Obzvlášť chceme vyzdvihnúť projekt klientky Rebeky, ktorá svojou usilovnosťou, húževnatosťou, tvorivou prácou dosiahla veľký osobný úspech. Rebeka sa na výstavu pripravovala počas dlhého obdobia, venovala sa maľbe na plátno, tréningu písma, výrobe pozvánok, pozvaním hostí, doručovaním pozvánok, prezentácii svojich umeleckých diel pozvaným hosťom. Celý proces sme zavŕšili malou oslavou, spojenou s vernisážou v našom zariadení.

Slovo hipoterapia sa skladá z dvoch gréckych slovných základov. Slovo hippos (kôň) a therapein (liečba). Ide o aktivity spojené s koňom (vodenie, čistenie, lonžovanie, jazdenie, voltíž) s fyziorehabilitačným, psychologickým a sociálnym pozitívnym účinkom pre ľudí s fyzickým alebo psychickým handicapom.

Účasť na hipoterapii klientov nadchla a pozitívne vplývala na celkový fyzický aj psychický stav účastníkov.

Spoločnosť DIVASI s.r.o v spolupráci s p. Zsolt Takáč nám venovali štedrý finančný dar určený na výlety a zážitky. Tento príspevok sme navýšili o zdroje z nášho OZ Chyťme sa za ruky a vzali sme prijímateľov sociálnej služby zo Špecializovaného zariadenia na výlet. V bezbariérovom dome s bazénom, saunou, vonkajšou terasou a súkromným kinom klienti strávili krásne dni. Navštívili aj obec s bohatým kultúrnym dedičstvom Čičmany. Ďakujeme!

Spoločnosť DIVASI s.r.o v spolupráci s p. Zsolt Takáč venovali štedrý finančný dar určený na výlety a zážitky. Tento príspevok sme navýšili o zdroje z nášho OZ Chyťme sa za ruky a vzali sme prijímateľov sociálnej služby z Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta výlet do Talianska. Klienti si užili morské vlny, horúci zlatistý piesok, hydromasážne bazény, úžasnú gastronómiu a chutnú zmrzlinu. Ďakujeme!

Srdečne Vás pozývame na výstavu maliarskych diel klientov Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta.

Diela sú vystavené na Mestskom úrade v Galante počas septembra 2022.