Kultúra bez bariér

Galantské osvetové stredisko zorganizovalo dňa 11. novembra 2022 v Inovatechu Sládkovičove prezentáciu kultúrnych aktivít pod názvom: „Kultúra bez bariér“. Krásny kultúrny program, stretnutie s priateľmi a výstavu prác zdravotne postihnutých občanov v galantskom regióne, doplnili svojim dojímavým vystúpením naše šikovné klientky Zuzana a Rebeka z DSS pre deti a dospelých Galanta