Oslava a vernisáž 💓🎨

Sme veľmi hrdí na našich klientov, ktorí mali možnosť v mesiaci november vystavovať svoje umelecké diela na Mestskom úrade v Galante. Obzvlášť chceme vyzdvihnúť projekt klientky Rebeky, ktorá svojou usilovnosťou, húževnatosťou, tvorivou prácou dosiahla veľký osobný úspech. Rebeka sa na výstavu pripravovala počas dlhého obdobia, venovala sa maľbe na plátno, tréningu písma, výrobe pozvánok, pozvaním hostí, doručovaním pozvánok, prezentácii svojich umeleckých diel pozvaným hosťom. Celý proces sme zavŕšili malou oslavou, spojenou s vernisážou v našom zariadení. Tento projekt v nás zanechal hlboký dojem.