Vianočné predajné trhy TTSK

Dňa 12.12.2022 sa klienti z Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta zúčastnili so svojimi krásnymi výrobkami na tradičných vianočných predajných trhoch TTSK. Klienti si výrobky pripravovali postupne a boli šťastní, že ich mali možnosť týmto spôsobom prezentovať.