Výstava výtvarných diel na Mestskom úrade v Galante

S hrdosťou Vám oznamujeme, že sa nám podarilo zúročiť desiatky hodín tvorivej práce, práce so štetcom, návrhov a konzultácií, náročných príprav materiálov a ich následné aplikovanie na podložku do formy veľkoplošných obrazov a spojiť toto všetko do nádhernej výstavy. Každý jeden klient Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta prispel svojou dávkou možností, schopností a kreativity.

Nadstavbou celého projektu, na ktorý sme sa dlhé mesiace pripravovali, boli aj dve samostatné sekcie klientov nášho zariadenia :

  • Zbierka obrazov „puzzle“ od Stanislava, ktorý si touto prezentáciou pre verejnosť splnil svoj sen.
  • Zbierka obrazov - maľba akrylom, ktorú vytvoril náš klient Balázs . V rámci svojho interného projektu boli súčasťou aj jeho pozvaní hostia.

Výstava diel mala veľmi pozitívne ohlasy. Maliarske diela putovali ďalej do priestorov Úradu TTSK, kde budú vystavené v mesiaci október.